zmluvy.eGov.sk
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 04461 Zlatá Idka
kód obce 522244, IČO 00324957

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/06/2018
Zmluva bola zverejnená: 29.11.2018 / 07:07:20,
nadobudla účinnosť: 30.11.2018
Predmet Úrad práce Košice
Partner ÚPSV a R, Staničné námestie, Košice, 04211
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.11.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 56d777e35f0
Roman Beličák
starosta obce