zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 10 k zmluve zo dňa 29.06.2005
Zmluva bola zverejnená: 03.12.2018 / 11:11:37,
nadobudla účinnosť: 04.12.2018
Predmet Nájom vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení
Partner Obec Bajč, IČO: 00306363, č. 130, Bajč, 94654
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 02.11.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 56e9e2acba0
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie