zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 12/2018
Zmluva bola zverejnená: 14.12.2018 / 18:06:48,
nadobudla účinnosť: 15.12.2018
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Partner Ing. Elena Fioleková, IČO: 42070856
Cena 840.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 06.11.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 574ae166480
Ing. Marek Straka
starosta obce