zmluvy.eGov.sk
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 04461 Zlatá Idka
kód obce 522244, IČO 00324957

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 376/2018
Zmluva bola zverejnená: 17.12.2018 / 12:12:23,
nadobudla účinnosť: 18.12.2018
Predmet Zimná údržba Zlatá Idka
Partner Stavebno obchodná firma Žabecký
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 15.12.2018
Platnosť od 15.12.2018
Platnosť do 31.12.2022
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5755116cbd0
Roman Beličák
starosta obce