zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 1 k PZ 2405517606
Zmluva bola zverejnená: 19.12.2018 / 14:02:48,
nadobudla účinnosť: 20.12.2018
Predmet Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2405517606 zo dňa 22.10.2018
Partner Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332, Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 84104
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.10.2018
Platnosť od 22.10.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 19.12.2018 / 14:02:52,
nadobudol účinnosť: 20.12.2018
Predmet
Partner Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332, Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 84104
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 19.12.2018
Dátum účinnosti 20.12.2018
Dátum podpisu neuvedený
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5770f69e820
Ing. Marian Rehuš
starosta obce