zmluvy.eGov.sk
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 04461 Zlatá Idka
kód obce 522244, IČO 00324957

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 101062106
Zmluva bola zverejnená: 21.12.2018 / 16:04:23,
nadobudla účinnosť: 22.12.2018
Predmet Zmluva o Platobnej karte
Partner Sporiteľňa účet
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 578ab3b2630
Roman Beličák
starosta obce