zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola Kežmarská 28, Košice, Kežmarská 28, 04011 Košice
kód obce , IČO 35542713

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 212062019
Zmluva bola zverejnená: 11.01.2019 / 14:02:26,
nadobudla účinnosť: 14.01.2019
Predmet „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
Partner Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z., IČO: 50451243, Park obrancov mieru 197/1, Košice, 040 01
Cena 252.48 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 10.01.2019
Platnosť od 14.01.2019
Platnosť do 30.06.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita polročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 57f0e3dc560
RNDr. Milena Kačmarčiková
konateľ organizácie