zmluvy.eGov.sk
Organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina, Veľká okružná 24, 01001 Žilina
kód obce , IČO 00215597

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2019
Zmluva bola zverejnená: 11.01.2019 / 15:03:47,
nadobudla účinnosť: 12.01.2019
Predmet Výpožička 1004,76m2 nebytových priestorov jedálne
Partner Školská jedáleň pri Gymnáziu, IČO: 00160890, Veľká Okružná 22, Žilina, 01001
Cena 1016.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 13.12.2018
Platnosť od 02.01.2019
Platnosť do 31.12.2019
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 57f0eb20190
PhDr. Miroslava Gajdošová
konateľ organizácie