zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019009OKMŠ
Zmluva bola zverejnená: 30.01.2019 / 12:12:36,
nadobudla účinnosť: 31.01.2019
Predmet Spolupráca pri zabezpečení športového podujatia - finále MsKL 26.-27.4.2019
Partner Kolkársky oddiel Žarnovica, IČO: 45025304, Mierová 13/60, Žarnovica, 96681
Cena 130.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 29.01.2019
Platnosť od 29.01.2019
Platnosť do 10.05.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 586f15f4b30
Kamil Danko
primátor mesta