zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019011/OVS
Zmluva bola zverejnená: 31.01.2019 / 12:12:01,
nadobudla účinnosť: 01.02.2019
Predmet Dodávka peliet - kotolňa MŠA
Partner MSing, a.s., IČO: 36728756, J. Ťatliaka 1785/6, Dolný Kubín, 02601
Cena 1845.65 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 31.01.2019
Platnosť od 01.02.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58766f82fc0
Kamil Danko
primátor mesta