zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019010/KC
Zmluva bola zverejnená: 31.01.2019 / 14:02:26,
nadobudla účinnosť: 01.02.2019
Predmet Zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 6700.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 31.01.2019
Platnosť od 31.01.2019
Platnosť do 31.03.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58770811fb0
Kamil Danko
primátor mesta