zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019012/KP
Zmluva bola zverejnená: 01.02.2019 / 11:11:48,
nadobudla účinnosť: 02.02.2019
Predmet Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla
Partner Centrum voľného času, IČO: 37831844, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica, 96681
Cena 130.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 01.02.2019
Platnosť od 01.02.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5878d902bb0
Kamil Danko
primátor mesta