zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 3/2019
Zmluva bola zverejnená: 05.02.2019 / 15:03:14,
nadobudla účinnosť: 06.02.2019
Predmet Rekonštrukcia elektrickej inštalácie Materskej školy v obci Chrámec.
Partner XTREM energetika, s.r.o., IČO: 47449675
Cena 6714.50 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 10.01.2019
Platnosť od 10.01.2019
Platnosť do 31.03.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 588678105b0
Marta Benedeková
starosta obce