zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva č. 191154
Zmluva bola zverejnená: 06.02.2019 / 18:06:44,
nadobudla účinnosť: 07.02.2019
Predmet Zmluva o internetovom pripojení
Partner Peter Šichta Tipnet, IČO: 44240979
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 01.01.2019
Platnosť od 01.01.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 588fce25f60
Ing. Marek Straka
starosta obce