zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 4
Zmluva bola zverejnená: 07.02.2019 / 09:09:43,
nadobudla účinnosť: 08.02.2019
Predmet Zabezpečenie združenej dodávky plynu do OcÚ
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.02.2019
Platnosť od 05.02.2019
Platnosť do 04.02.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5891b4e1ff0
Marta Benedeková
starosta obce