zmluvy.eGov.sk
Mestská časť Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava
kód obce 529401, IČO 00603422

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 13/M/2019
Zmluva bola zverejnená: 11.02.2019 / 13:01:48,
nadobudla účinnosť: 12.02.2019
Predmet Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 27.6.2014
Partner DADON, s.r.o., IČO: 45643679, Jarná 15 15/, Dunajská Lužná, 90042
Cena 1400.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.12.2018
Platnosť od 01.01.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58a38e601e0
Ing. Ľubica Kolková
starosta mestskej časti