zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice, Masarykova 19/A, 04001 Košice
kód obce , IČO 52109828

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. zmluva 9106588089
Zmluva bola zverejnená: 11.02.2019 / 16:04:18,
nadobudla účinnosť: 12.02.2019
Predmet zmluva o dodávke plynu
Partner SPP, a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy44/a, Bratislava 1, 82511
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 11.02.2019
Platnosť od 11.02.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58a65d94870
PaedDr. Radoslav Lukács
konateľ organizácie