zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice, Masarykova 19/A, 04001 Košice
kód obce , IČO 52109828

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva 9/8/01/2877/19
Zmluva bola zverejnená: 11.02.2019 / 16:04:08,
nadobudla účinnosť: 12.02.2019
Predmet o poskytovaní technickej ochrany objektu
Partner MV SR, IČO: 00151866, Pribinova 2, Bratislava, 81272
Cena 17.33 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 01.02.2019
Platnosť od 01.02.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58a66c1c0d0
PaedDr. Radoslav Lukács
konateľ organizácie