zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. FF 604-19-005
Zmluva bola zverejnená: 06.03.2019 / 16:04:34,
nadobudla účinnosť: 07.03.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
Partner CBC Slovakia s.r.o., IČO: 44773293
Cena 50.78 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 12.02.2019
Platnosť od 12.02.2019
Platnosť do 11.02.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 592fb6b33f0
Ing. Marek Straka
starosta obce