zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. A13274008
Zmluva bola zverejnená: 19.03.2019 / 09:09:24,
nadobudla účinnosť: 20.03.2019
Predmet Orange - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Partner Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Metodova 8, Bratislava, 82108
Cena 10.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 18.03.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 598005c8e90
Ing. Marian Rehuš
starosta obce