zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. zmluva o dielo
Zmluva bola zverejnená: 29.03.2019 / 11:11:31,
nadobudla účinnosť: 30.03.2019
Predmet Benet Sport - Zmluva o dielo
Partner Benet Sport, s.r.o., IČO: 50988662, Hlavná 1467, Bytča, 01401
Cena 10099.20 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 28.03.2019
Platnosť od 28.03.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 59cbd1c8760
Ing. Marian Rehuš
starosta obce