zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie
Zmluva bola zverejnená: 29.03.2019 / 12:12:58,
nadobudla účinnosť: 30.03.2019
Predmet Úrad vlády SR - Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 726/2018
Partner Úrad vlády SR, IČO: 00151513, Námestie slobody 1, Bratislava 1, 81370
Cena 10099.20 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 25.03.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 59cc6a57750
Ing. Marian Rehuš
starosta obce