zmluvy.eGov.sk
Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Levice
kód obce 502430, IČO 307157

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019-01-04
Zmluva bola zverejnená: 03.04.2019 / 10:10:19,
nadobudla účinnosť: 04.04.2019
Predmet Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy
Partner CO - COMPANY s.r.o., IČO: 52134504, Za humnami 511/52, Podhájska, 941 48
Cena 60.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 01.04.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 59e20a09e30
Ing. Peter Kováčik
starosta obce