zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o poskytovaní služby INTERNET č
Zmluva bola zverejnená: 05.04.2019 / 08:08:02,
nadobudla účinnosť: 06.04.2019
Predmet YellowNET, - Zmluva o poskytovaní služby INTERNET č
Partner YellowNET s.r.o., IČO: 36749664, Dojč 335, Dojč, 90602
Cena 15.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 03.04.2019
Platnosť od 03.04.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 59f0ae9eef0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce