zmluvy.eGov.sk
Organizácia Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
kód obce , IČO 35949473

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019 Zmluva o mlčanlivosti
Zmluva bola zverejnená: 12.09.2019 / 13:01:50,
nadobudla účinnosť: 13.09.2019
Predmet Zmluva o mlčanlivosti
Partner Slovak Lines, a.s., IČO: 35821019, Mlynské nivy 31, Bratislava, 82109
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 27.03.2019
Platnosť od 27.03.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a466943160
PHDr. Branislav Masarovič
konateľ organizácie