zmluvy.eGov.sk
Obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča
kód obce 505943, IČO 00311502

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva
Zmluva bola zverejnená: 18.04.2019 / 18:06:19,
nadobudla účinnosť: 19.04.2019
Predmet Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu.
Partner Ľubomír Hupčík, Dolná Súča 877, Dolná Súča, 913 32
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 17.04.2019
Platnosť od 17.04.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a49a56fec0
Rudolf Pleva
starosta obce