zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. č. I013-045/CEZ-SK/2019
Zmluva bola zverejnená: 24.04.2019 / 12:12:49,
nadobudla účinnosť: 25.04.2019
Predmet Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť č. I013-045/CEZ-SK/2019
Partner ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36797332, Mlynské nivy 48, Bratislava, 82109
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 24.04.2019
Platnosť od 01.05.2019
Platnosť do 30.04.2022
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a54af673b0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce