zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. CEZ ÚV SR: 726/2018 dod. 2
Zmluva bola zverejnená: 24.04.2019 / 12:12:07,
nadobudla účinnosť: 25.04.2019
Predmet Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 726/2018
Partner Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513, Námestie slobody 1, Bratislava 1, 81370
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 16.04.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a54ff509c0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce