zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019044/OVS
Zmluva bola zverejnená: 26.04.2019 / 12:12:42,
nadobudla účinnosť: 01.05.2019
Predmet Poskytovanie výhod - Magenta odmeny pre firmy
Partner Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 26.04.2009
Platnosť od 26.04.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZS2019044/OVS/D1
Dodatok bol zverejnený: 06.09.2019 / 13:01:25,
nadobudol účinnosť: 07.09.2019
Predmet SIM karta - fotopasca MsP
Partner Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 06.09.2019
Dátum účinnosti 07.09.2019
Dátum podpisu neuvedený
Platnosť od 06.09.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a65fedde10
Kamil Danko
primátor mesta