zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/TJ/2019
Zmluva bola zverejnená: 30.04.2019 / 09:09:06,
nadobudla účinnosť: 01.05.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2019
Partner Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko, IČO: 31870767, Rovensko, Rovensko, 90501
Cena 2500.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 24.04.2019
Platnosť od 24.04.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a718b98e60
Ing. Marian Rehuš
starosta obce