zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 6/B/164
Zmluva bola zverejnená: 07.05.2019 / 18:06:37,
nadobudla účinnosť: 08.05.2019
Predmet Zmluva o nájme bytu - Ľubomír Omasta
Partner Ľubomír Omasta, Rovensko 164, Rovensko, 90501
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 06.05.2019
Platnosť od 01.05.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a9b0fd84b0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce