zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. č. 8/2/2014
Zmluva bola zverejnená: 07.05.2019 / 18:06:02,
nadobudla účinnosť: 08.05.2019
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve
Partner KLára Michalicová, Rovensko 79, Rovensko, 90501
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 01.05.2019
Platnosť od 01.05.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a9b171c0e0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce