zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o poskytnutí grantu č. 19045
Zmluva bola zverejnená: 20.05.2019 / 07:07:10,
nadobudla účinnosť: 21.05.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí grantu
Partner Nadácia Kia Motors Slovakia, IČO: 42349826
Cena 1066.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 14.05.2019
Platnosť od 14.05.2019
Platnosť do 30.05.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ada3b0de10
Ing. Marek Straka
starosta obce