zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269
Zmluva bola zverejnená: 07.06.2019 / 10:10:20,
nadobudla účinnosť: 08.06.2019
Predmet Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Partner Fresco plus s.r.o., IČO: 50012070, Škultétyho 3030/1, Bratislava 3, 83104
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.06.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b431d5d310
Ing. Marian Rehuš
starosta obce