zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva č. 149 649
Zmluva bola zverejnená: 11.06.2019 / 09:09:31,
nadobudla účinnosť: 12.06.2019
Predmet Zmluva č. 149 649 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Partner Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, Kutuzovova 17, Bratislava 3, 83103
Cena 1400.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 11.06.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do 10.09.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b54f6db500
Ing. Marian Rehuš
starosta obce