zmluvy.eGov.sk
Obec Veľké Raškovce, Veľké Raškovce 122, 076 75 Veľké Raškovce
kód obce 543870, IČO 332054

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 15/82019
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 09:09:03,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet poskytovanie audítorských služieb
Partner Ing. Molnárová Agáta, IČO: 42105170
Cena 600.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 08.04.2019
Platnosť od 09.04.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b66d79d320
Elemér Jakab
starosta obce