zmluvy.eGov.sk
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
kód obce 507989, IČO 00304832

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Z140/10741/2019
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 13:01:16,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Partner Bratislavský samosprávny kraj, IČO: 36063606, Sabinovská 16 16/, Bratislava, 82005
Cena 5500.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 03.06.2019
Platnosť od 03.06.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b6b77c25b0
Ing. Šimon Gabura
primátor mesta