zmluvy.eGov.sk
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 169/31, 91943 Cífer
kód obce 506877, IČO 00312347

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 63/2019
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 14:02:30,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet Nájomná zmluva - realizácia projektu Pamäť miesta
Partner MIKROREGIÓN 11 PLUS, IČO: 45738807, Voderady 262 262/, Voderady, 91942
Cena 1.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 11.06.2019
Platnosť od 11.06.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b6c9315100
Maroš Sagan
starosta obce