zmluvy.eGov.sk
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 04461 Zlatá Idka
kód obce 522244, IČO 00324957

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 013719
Zmluva bola zverejnená: 20.06.2019 / 12:12:44,
nadobudla účinnosť: 01.07.2019
Predmet PORADENSTVO
Partner MOAD
Cena 90.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 10.06.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b9d70e2be0
Roman Beličák
starosta obce