zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2019
Zmluva bola zverejnená: 20.06.2019 / 12:12:16,
nadobudla účinnosť: 21.06.2019
Predmet Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2019 k Poistnej zmluve č.: 2405517606
Partner Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332, Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 84104
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 17.06.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b9dcf53a50
Ing. Marian Rehuš
starosta obce