zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 3
Zmluva bola zverejnená: 24.06.2019 / 08:08:49,
nadobudla účinnosť: 25.06.2019
Predmet Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 19.7.2011 o poskytovaní audítorských služieb
Partner RVC Senica, s.r.o., IČO: 36259560, Nešpora 925/8, Senica, 90501
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 17.06.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5bb10586540
Ing. Marian Rehuš
starosta obce