zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2019082/OKMS
Zmluva bola zverejnená: 26.06.2019 / 08:08:39,
nadobudla účinnosť: 27.06.2019
Predmet Príprava moderovania a moderovanie
Partner Mgr. Andrea Číková, 476, Horné Hámre, 96671
Cena 200.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 25.06.2019
Platnosť od 25.06.2019
Platnosť do 30.09.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZS2019082/OKMŠ/D1
Dodatok bol zverejnený: 28.08.2019 / 10:10:22,
nadobudol účinnosť: 29.08.2019
Predmet Zrušenie zmluvy zo dňa 25.06.2019
Partner Mgr. Andrea Číková, 476, Horné Hámre, 96671
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 28.08.2019
Dátum účinnosti 29.08.2019
Dátum podpisu 27.08.2019
Platnosť od 27.08.2019
Platnosť do 29.08.2019
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5bc320664e0
Kamil Danko
primátor mesta