zmluvy.eGov.sk
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 04461 Zlatá Idka
kód obce 522244, IČO 00324957

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 00000
Zmluva bola zverejnená: 28.06.2019 / 10:10:39,
nadobudla účinnosť: 29.06.2019
Predmet Právne služby
Partner JUDr. Dominika Cukerová
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 20.06.2019
Platnosť od 20.06.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5bd2d90a4c0
Roman Beličák
starosta obce