zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 80/2019
Zmluva bola zverejnená: 04.07.2019 / 14:02:54,
nadobudla účinnosť: 05.07.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie - zelené obce
Partner Slovenská agentúra ŽP, IČO: 00626031, Tajovského 28 28, Banská Bystrica, 97590
Cena 15357.95 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.06.2019
Platnosť od 05.06.2019
Platnosť do 31.12.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 151/2019
Dodatok bol zverejnený: 17.12.2019 / 10:10:48,
nadobudol účinnosť: 18.12.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie - zelené obce Dodatok č. 2
Partner Slovenská agentúra ŽP, IČO: 00626031, Tajovského 28 28, Banská Bystrica, 97590
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 17.12.2019
Dátum účinnosti 18.12.2019
Dátum podpisu 13.12.2019
Platnosť od 13.12.2019
Platnosť do neurčito
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 10/2020
Dodatok bol zverejnený: 13.02.2020 / 08:08:10,
nadobudol účinnosť: 14.02.2020
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie - zelené obce
Partner Slovenská agentúra ŽP, IČO: 00626031, Tajovského 28 28, Banská Bystrica, 97590
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 13.02.2020
Dátum účinnosti 14.02.2020
Dátum podpisu 31.01.2020
Platnosť od 31.01.2020
Platnosť do neurčito
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5bff082b4b0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce