zmluvy.eGov.sk
Obec Štiavnička, obecný úrad Štiavnička, 034 01 Štiavnička
kód obce 511056, IČO 00315770

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019/21
Zmluva bola zverejnená: 09.07.2019 / 14:02:38,
nadobudla účinnosť: 10.07.2019
Predmet Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
Partner Lunys, s.r.o.,, IČO: 36472549, Vodárenská 2011/38, Poprad - Veľká, 05801
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.07.2019
Platnosť od 10.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c0ce157030
Ladislav Zvara
starosta obce