zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 15
Zmluva bola zverejnená: 11.07.2019 / 10:10:52,
nadobudla účinnosť: 12.07.2019
Predmet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Chrámec
Partner EXEN s.r.o, IČO: 36207594
Cena 36660.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 01.07.2019
Platnosť od 01.07.2019
Platnosť do 31.07.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c1d157af40
Marta Benedeková
starosta obce