zmluvy.eGov.sk
Organizácia Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, 96681 Žarnovica
kód obce , IČO 44299311

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. O31-2019
Zmluva bola zverejnená: 22.07.2019 / 11:11:42,
nadobudla účinnosť: 23.07.2019
Predmet Zmluva o prenájme 1 100 l kontajnera na zmesový komunálny odpad číslo 2/2019
Partner RBR Betón, a.s., IČO: 36672572, Mudroňova 5, Žilina, 01001
Cena 84.03 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 08.07.2019
Platnosť od 01.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita polročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c5c6c471c0
Ing. Gúčik Ľubomír
konateľ organizácie