zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg, Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
kód obce , IČO 36094218

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 6/2019
Zmluva bola zverejnená: 29.07.2019 / 13:01:11,
nadobudla účinnosť: 30.07.2019
Predmet sponzorský dar
Partner Ing. Andrea Brodanská, Richterova 1168, Sládkovičovo, 92521
Cena 500.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 18.07.2019
Platnosť od 18.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c833e61240
Mgr. Mária Halásová
konateľ organizácie