zmluvy.eGov.sk
Obec Dulov, Dulov 168, 01852 Dulov
kód obce 513024, IČO 00317217

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 988/2019
Zmluva bola zverejnená: 31.07.2019 / 11:11:54,
nadobudla účinnosť: 01.08.2019
Predmet Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
Partner Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB, IČO: 33485402, Horovce 297, Horovce, 02062
Cena 18733.09 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 31.07.2019
Platnosť od 31.07.2019
Platnosť do 30.09.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c8fc21c0f0
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce