zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg, Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
kód obce , IČO 36094218

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 7/2019
Zmluva bola zverejnená: 06.08.2019 / 11:11:18,
nadobudla účinnosť: 09.09.2019
Predmet prenájom telocvične
Partner Spojená škola, IČO: 36094234, Školská 1087, Sládkovičovo, 925 21
Cena 800.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 06.08.2019
Platnosť od 09.09.2019
Platnosť do 18.06.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ca67d21320
Mgr. Mária Halásová
konateľ organizácie